Naši lidé

Komise RmP  |  Městské společnosti  |  MO I  |  MO II  |  MO III  |  MO IV  |  MO V  |  MO VI  |  MO VII

Statutární město Pardubice – zastupitelstvo, výbory

 • MUDr. Vít Ulrych
  47 let, KDU-ČSL, onkolog

  MUDr. Vít Ulrych

  Radní města Pardubice (zdravotnictví). Člen představenstva BK Pardubice a.s. a Nadace pro rozvoj města Pardubic.

 • Ludmila Ministrová, MBA
  59 let, majitelka rodinné firmy

  Ludmila Ministrová, MBA

  Radní města Pardubice. Členka představenstva Dostihový spolek a.s. a Turistická oblast Pardubicko.

 • Ing. Petra Tichánková
  41 let, KDU-ČSL, technik plynárenství

  Ing. Petra Tichánková

  Členka kontrolního výboru RmP.

 • Ing. Josef Bednář
  61 let, ekonom

  Ing. Josef Bednář

  Člen finančního výboru RmP.

Komise rady města Pardubice

 • Ing. František Weisbauer
  55 let, ekolog, KDU-ČSL

  Ing. František Weisbauer

  Předseda komise pro životní prostředí a komise pro strategii a smart city RmP. Člen představenstva VAK Pardubice.

 • Ing. Petr Netolický
  38 let, dopravní inženýr, KDU-ČSL

  Ing. Petr Netolický

  Člen komise pro dopravu RmP. Člen představenstva DPMP a.s. Člen dozorčí rady EBA a.s.

 • Bc. Martin Beran, dipl. um.
  37 let, KDU-ČSL, sbormistr, učitel, varhaník

  Bc. Martin Beran, dipl. um.

  Předseda kulturní komise RmP. MO II – komise školská, kultury, mládeže a sportu.

 • Mgr. Pavlína Parchanská
  40 let, KDU-ČSL, překladatelka, tlumočnice

  Mgr. Pavlína Parchanská

  Předsedkyně komise pro rodinu RmP. Členka představenstva SmP - Odpady a.s.

 • Jolana Štěpánková
  47 let, ředitelka Apolenka

  Jolana Štěpánková

  Členka komise pro bezpečnost a prevenci kriminality RmP.

 • Bc. Karel Tajovský, Dis
  70 let, KDU-ČSL

  Bc. Karel Tajovský, Dis

  Člen komise pro bytové a nebytové prostory RmP.

 • Stanislav Kolařík
  33 let, KDU-ČSL, obchodně-tech. zástupce

  Stanislav Kolařík

  Člen komise pro cestovní ruch RmP.

 • Ing. Hana Demlová
  77 let, emeritní primátorka, KDU-ČSL

  Ing. Hana Demlová

  Členka komise pro pozemky a reklamu RmP. Předsedkyně dozorčí rady Rozvojového fondu Pardubice.

 • Mgr. Martin Kratochvíl
  29 let, KDU-ČSL, SŠ pedagog

  Mgr. Martin Kratochvíl

  Člen komise pro sport RmP. Předseda dozorčí rady PAP PARDUBICE o.p.s.

 • Ing. Petr Šotola
  53 let

  Ing. Petr Šotola

  Člen komise pro architekturu a urbanismus. Člen představenstva EBA a.s.

 • doc. Mgr. Petr Grulich Ph.D.
  47 let, NESTRANÍCI, Ředitel MVČ

  doc. Mgr. Petr Grulich Ph.D.

  Člen komise pro výchovu a vzdělávání. Komitét pro udílení ocenění města.

 • František Moudr, DiS.
  39 let, KDU-ČSL, soc. pracovník pro rodiny

  František Moudr, DiS.

  Člen komise pro rodinu RmP (prac. MPSV).

 • Mgr. Marie Hubálková
  54 let, ředitelka Oblastní charity Pardubice

  Mgr. Marie Hubálková

Městské společnosti

 • Ing. František Weisbauer
  55 let, ekolog, KDU-ČSL

  Ing. František Weisbauer

  Předseda komise pro životní prostředí a komise pro strategii a smart city RmP. Člen představenstva VAK Pardubice.

 • MUDr. Vít Ulrych
  47 let, KDU-ČSL, onkolog

  MUDr. Vít Ulrych

  Radní města Pardubice (zdravotnictví). Člen představenstva BK Pardubice a.s. a Nadace pro rozvoj města Pardubic.

 • Ludmila Ministrová, MBA
  59 let, majitelka rodinné firmy

  Ludmila Ministrová, MBA

  Radní města Pardubice. Členka představenstva Dostihový spolek a.s. a Turistická oblast Pardubicko.

 • Ing. Petr Netolický
  38 let, dopravní inženýr, KDU-ČSL

  Ing. Petr Netolický

  Člen komise pro dopravu RmP. Člen představenstva DPMP a.s. Člen dozorčí rady EBA a.s.

 • Mgr. Pavlína Parchanská
  40 let, KDU-ČSL, překladatelka, tlumočnice

  Mgr. Pavlína Parchanská

  Předsedkyně komise pro rodinu RmP. Členka představenstva SmP - Odpady a.s.

 • Ing. Hana Demlová
  77 let, emeritní primátorka, KDU-ČSL

  Ing. Hana Demlová

  Členka komise pro pozemky a reklamu RmP. Předsedkyně dozorčí rady Rozvojového fondu Pardubice.

 • Mgr. Martin Kratochvíl
  29 let, KDU-ČSL, SŠ pedagog

  Mgr. Martin Kratochvíl

  Člen komise pro sport RmP. Předseda dozorčí rady PAP PARDUBICE o.p.s.

 • Ing. Petr Šotola
  53 let

  Ing. Petr Šotola

  Člen komise pro architekturu a urbanismus. Člen představenstva EBA a.s.

 • Mgr. Marie Hubálková
  54 let, ředitelka Oblastní charity Pardubice

  Mgr. Marie Hubálková

 • MDDr. Michal Pražan
  31 let, TOP09, zubní lékař

  MDDr. Michal Pražan

  Člen představenstva PAP PARDUBICE o.p.s.

Městský obvod Pardubice I

 • Mgr. Marie Hubálková
  54 let, ředitelka Oblastní charity Pardubice

  Mgr. Marie Hubálková

  MO I - zastupitel, radní, člen finančního výboru a Komise pro rozvoj obvodu.

 • Ing. Michal Pilař
  34 let, projektový manažer, TOP09

  Ing. Michal Pilař

  Člen kontrolního výboru a komise pro rozvoj obvodu MO I.

Městský obvod Pardubice II

 • Ing. František Weisbauer
  55 let, ekolog, KDU-ČSL

  Ing. František Weisbauer

  MO II – zastupitel a radní.

 • Ing. Mgr. Martin Slezák
  38 let, právník DPMP, TOP09

  Ing. Mgr. Martin Slezák

  MO II - Člen finančního výboru.

 • Bc. Martin Beran, dipl. um.
  37 let, KDU-ČSL, sbormistr, učitel, varhaník

  Bc. Martin Beran, dipl. um.

  Předseda kulturní komise RmP. MO II – komise školská, kultury, mládeže a sportu.

Městský obvod Pardubice III

 • Jolana Štěpánková
  47 let, ředitelka Apolenka

  Jolana Štěpánková

  MO III – zastupitelka a členka technické komise.

 • Ing. Michal Sláma, MBA
  34 let, TOP09, vědecký pracovník

  Ing. Michal Sláma, MBA

  MO III – člen kontrolního výboru.

Městský obvod Pardubice IV

 • Ing. Josef Bednář
  61 let, ekonom

  Ing. Josef Bednář

  MO IV – člen zastupitelstva, finančního výboru a osadního výboru Pardubičky. Předseda kontrolního výboru.

 • MDDr. Michal Pražan
  31 let, TOP09, zubní lékař

  MDDr. Michal Pražan

  MO IV – člen zastupitelstva, člen Komise pro strategii a rozvoj.

 • Kateřina Pražanová
  Studentka právnické fakulty

  Kateřina Pražanová

  MO IV – členka Stavebí komise.

 • Mgr. Vladimíra Novotná
  56 let, učitelka

  Mgr. Vladimíra Novotná

  MO IV – členka Školské, kulturní a sportovní komise

 • Ing. Martin Plaček
  42 let, technik

  Ing. Martin Plaček

  MO IV – člen osadního výboru Staročernsko.

 • Tomáš Pešek
  30 let, Piráti, přijímací a garanční technik

  Tomáš Pešek

  MO IV – člen osadního výboru Mnětice.

 • Jitka Michková
  50 let, vedoucí oddělení

  Jitka Michková

  MO IV – členka osadního výboru Černá za Bory a Žižín.

 • Milan Pavlas
  60 let, vedoucí zakázek

  Milan Pavlas

  MO IV – člen osadního výboru Nemošice.

 • Ladislav Vodvárka
  81 let, ekonom

  Ladislav Vodvárka

  MO IV – člen osadního výboru Slovany.

Městský obvod Pardubice V

 • Ing. Petr Netolický
  38 let, dopravní inženýr, KDU-ČSL

  Ing. Petr Netolický

  MO V – člen zastupitelstva a kontrolního výboru. Předseda místní komise Jesničánky.

 • Ing. Hana Demlová
  77 let, emeritní primátorka, KDU-ČSL

  Ing. Hana Demlová

  MO V – členka komise pro strategii a rozvoj, životní prostředí, dopravu a bydlení.

 • Mgr. Pavlína Parchanská
  40 let, KDU-ČSL, překladatelka, tlumočnice

  Mgr. Pavlína Parchanská

  MO V – členka komise pro školství, kulturu a tělovýchovu.

 • Václav Kocián
  75 let

  Václav Kocián

  MO V – člen místní komise Višňovka.

 • Mária Francová

  Mária Francová

  MO V – členka místní komise Višňovka.

 • Vojtěch Gottwald

  Vojtěch Gottwald

  MO V – člen místní komise Dražkovice.

Městský obvod Pardubice VI

 • Mgr. Martin Kratochvíl
  29 let, KDU-ČSL, SŠ pedagog

  Mgr. Martin Kratochvíl

  MO IV – zastupitel a člen finančního výboru.

 • Pavel Bořil
  50 let, KDU-ČSL, správce IT

  Pavel Bořil

  MO VI – člen komise pro kulturu, sport a školství.

Městský obvod Pardubice VII

 • Mgr. Bc. Jana Tomšů
  56 let, KDU-ČSL, ředitelka LDN Rybitví

  Mgr. Bc. Jana Tomšů

  MO VII – radní a členka zastupitelstva. Členka místní komise Trnová.

 • Stanislav Valenta
  66 let, investiční referent, KDU-ČSL

  Stanislav Valenta

  MO VII – předseda místní komise Rosice nad Labem.

 • Jan Šimeček
  45 let, KDU-ČSL, stavební technik

  Jan Šimeček

  MO VII – člen místní komise Ohrazenice.