Naši lidé

Komise RmP  |  Městské společnosti  |  MO I  |  MO II  |  MO III  |  MO IV  |  MO V  |  MO VI  |  MO VII

Statutární město Pardubice – rada, zastupitelstvo, výbory

 • MUDr. Vít Ulrych
  47 let, KDU-ČSL, onkolog

  MUDr. Vít Ulrych

  • člen Rady a Zastupitelstva města
  • člen představenstva BK Pardubice a.s.
  • člen Nadace pro rozvoj města Pardubic

 • Ing. Petra Tichánková
  41 let, KDU-ČSL, technik plynárenství

  Ing. Petra Tichánková

  • členka Kontrolního výboru Zastupitelstva
     města Pardubic

 • Ing. Josef Bednář
  61 let, ekonom

  Ing. Josef Bednář

  • člen Finančního výboru Zastupitelstva
     města Pardubic

   

Komise rady města Pardubic

 • Ing. František Weisbauer
  55 let, ekolog, KDU-ČSL

  Ing. František Weisbauer

  • předseda Komise pro životní prostředí
  • člen Komise pro strategii a smart city
  • člen představenstva VAK Pardubice a.s.

 • Ing. Petr Netolický
  38 let, dopravní inženýr, KDU-ČSL

  Ing. Petr Netolický

  • člen Komise pro dopravu
  • člen představenstva DPMP a.s.
  • člen dozorčí rady EBA a.s.

 • Mgr. Pavlína Parchanská
  40 let, KDU-ČSL, překladatelka, učitelka

  Mgr. Pavlína Parchanská

  • předsedkyně Komise pro rodinu a děti
  • členka představenstva SmP - Odpady a.s.

 • Mgr. Martin Kratochvíl
  29 let, KDU-ČSL, SŠ pedagog

  Mgr. Martin Kratochvíl

  • člen Komise pro sport
  • předseda dozorčí rady PAP
     PARDUBICE o.p.s.

 • Bc. Martin Beran, dipl. um.
  37 let, KDU-ČSL, sbormistr, učitel, varhaník

  Bc. Martin Beran, dipl. um.

  • předseda Kulturní komise

 • Jolana Štěpánková
  47 let, ředitelka Apolenka

  Jolana Štěpánková

  • členka Komise pro bezpečnost a prevenci
     kriminality

 • Bc. Karel Tajovský, Dis
  70 let, KDU-ČSL

  Bc. Karel Tajovský, Dis

  • člen Komise pro bytové a nebytové
     prostory

 • Ing. Hana Demlová
  77 let, emeritní primátorka, KDU-ČSL

  Ing. Hana Demlová

  • členka Komise pro pozemky a reklamu
  • předsedkyně dozorčí rady Rozvojového
     fondu Pardubice a.s.

 • Bc. Stanislav Kolařík
  33 let, KDU-ČSL, obchodně-tech. zástupce

  Bc. Stanislav Kolařík

  • člen Komise pro cestovní ruch

 • Ing. Petr Šotola
  53 let, projektový manažer

  Ing. Petr Šotola

  • člen Komise pro architekturu
     a urbanismus
  • člen představenstva EBA a.s.

 • doc. Mgr. Petr Grulich Ph.D.
  47 let, NESTRANÍCI, Ředitel MVČ

  doc. Mgr. Petr Grulich Ph.D.

  • člen Komise pro výchovu a vzdělávání
  • člen Komitétu pro udílení ocenění města

 • František Moudr, DiS.
  39 let, KDU-ČSL, soc. pracovník pro rodiny

  František Moudr, DiS.

  • člen Komise pro rodinu a děti

Městské společnosti

 • MUDr. Vít Ulrych
  47 let, KDU-ČSL, onkolog

  MUDr. Vít Ulrych

  • člen Rady a Zastupitelstva města
  • člen představenstva BK Pardubice a.s.
  • člen Nadace pro rozvoj města Pardubic

 • Ing. František Weisbauer
  55 let, ekolog, KDU-ČSL

  Ing. František Weisbauer

  • předseda Komise pro životní prostředí
  • člen Komise pro strategii a smart city
  • člen představenstva VAK Pardubice a.s.

 • Ing. Petr Netolický
  38 let, dopravní inženýr, KDU-ČSL

  Ing. Petr Netolický

  • člen Komise pro dopravu
  • člen představenstva DPMP a.s.
  • člen dozorčí rady EBA a.s.

 • Mgr. Pavlína Parchanská
  40 let, KDU-ČSL, překladatelka, učitelka

  Mgr. Pavlína Parchanská

  • předsedkyně Komise pro rodinu a děti
  • členka představenstva SmP - Odpady a.s.

 • Mgr. Martin Kratochvíl
  29 let, KDU-ČSL, SŠ pedagog

  Mgr. Martin Kratochvíl

  • člen Komise pro sport
  • předseda dozorčí rady PAP
     PARDUBICE o.p.s.

 • Ing. Hana Demlová
  77 let, emeritní primátorka, KDU-ČSL

  Ing. Hana Demlová

  • členka Komise pro pozemky a reklamu
  • předsedkyně dozorčí rady Rozvojového
     fondu Pardubice a.s.

 • Ing. Petr Šotola
  53 let, projektový manažer

  Ing. Petr Šotola

  • člen Komise pro architekturu
     a urbanismus
  • člen představenstva EBA a.s.

 • MDDr. Michal Pražan
  31 let, TOP09, zubní lékař

  MDDr. Michal Pražan

  • člen správní rady PAP PARDUBICE o.p.s.

Městský obvod Pardubice I

 • Mgr. Marie Hubálková
  54 let, KDU-ČSL, ředitelka Oblastní charity

  Mgr. Marie Hubálková

  • členka Rady a Zastupitelstva MO I
  • členka Finančního výboru ZMO I
  • členka Komise pro rozvoj MO I

 • Ing. Michal Pilař
  34 let, projektový manažer, TOP09

  Ing. Michal Pilař

  • člen Kontrolního výboru ZMO I
  • člen Komise pro rozvoj MO I

Městský obvod Pardubice II

 • Ing. František Weisbauer
  55 let, ekolog, KDU-ČSL

  Ing. František Weisbauer

  • člen Rady a Zastupitelstva MO II

 • Ing. Mgr. Martin Slezák
  38 let, právník DPMP, TOP09

  Ing. Mgr. Martin Slezák

  • člen Finančního výboru ZMO II

 • Bc. Martin Beran, dipl. um.
  37 let, KDU-ČSL, sbormistr, učitel, varhaník

  Bc. Martin Beran, dipl. um.

  • člen Komise školství, kultury
     a sportu MO II

Městský obvod Pardubice III

 • Jolana Štěpánková
  47 let, ředitelka Apolenka

  Jolana Štěpánková

  • členka Zastupitelstva MO III
  • členka Technické komise MO III

 • Ing. Michal Sláma, MBA
  34 let, TOP09, vědecký pracovník

  Ing. Michal Sláma, MBA

  • člen Kontrolního výboru ZMO III 

Městský obvod Pardubice IV

 • Ing. Josef Bednář
  61 let, ekonom

  Ing. Josef Bednář

  • člen Zastupitelstva MO IV
  • předseda Kontrolního výboru ZMO IV
  • člen FV a Osadního výboru Pardubičky

 • MDDr. Michal Pražan
  31 let, TOP09, zubní lékař

  MDDr. Michal Pražan

  • člen zastupitelstva MO IV
  • člen Komise pro strategii a rozvoj MO IV

 • Kateřina Pražanová
  25 let, studentka

  Kateřina Pražanová

  • členka Stavební komise MO IV

 • Mgr. Vladimíra Novotná
  56 let, učitelka

  Mgr. Vladimíra Novotná

  • členka Školské, kulturní a sportovní
     komise MO IV

 • Ing. Martin Plaček
  42 let, technik

  Ing. Martin Plaček

  • člen Osadního výboru Staročernsko
     MO IV

 • Tomáš Pešek
  30 let, Piráti, přijímací a garanční technik

  Tomáš Pešek

  • člen Osadního výboru Mnětice MO IV

 • Jitka Michková
  50 let, vedoucí oddělení

  Jitka Michková

  • členka Osadního výboru Černá za Bory
     a Žižín MO IV

 • Milan Pavlas
  60 let, vedoucí zakázek

  Milan Pavlas

  • člen Osadního výboru Nemošice MO IV

 • Ladislav Vodvárka
  81 let, ekonom

  Ladislav Vodvárka

  • člen Osadního výboru Slovany MO IV

Městský obvod Pardubice V

 • Ing. Petr Netolický
  38 let, dopravní inženýr, KDU-ČSL

  Ing. Petr Netolický

  • člen Zastupitelstva MO V
  • člen kontrolního výboru ZMO V
  • předseda Místní komise Jesničánky MO V

 • Mgr. Lenka Hamerníková
  KDU-ČSL

  Mgr. Lenka Hamerníková

  • členka Finančního výboru ZMO V

 • Ing. Hana Demlová
  77 let, emeritní primátorka, KDU-ČSL

  Ing. Hana Demlová

  • členka Komise pro strategii a rozvoj
     obvodu, životní prostředí a dopravu

 • Mgr. Pavlína Parchanská
  40 let, KDU-ČSL, tlumočnice, učitelka

  Mgr. Pavlína Parchanská

  • členka Komise pro školství, kulturu, sport
     a mládež MO V

 • Václav Kocián
  75 let, OSVČ, soudní znalec

  Václav Kocián

  • člen Místní komise Višňovka MO V

 • Mária Francová

  Mária Francová

  • členka Místní komise Višňovka MO V

 • Vojtěch Gottwald

  Vojtěch Gottwald

  • člen Místní komise Dražkovice MO V

Městský obvod Pardubice VI

 • Mgr. Martin Kratochvíl
  29 let, KDU-ČSL, SŠ pedagog

  Mgr. Martin Kratochvíl

  • člen Zastupitelstva MO VI
  • člen Finančního výboru ZMO VI

 • Pavel Bořil
  50 let, KDU-ČSL, správce IT

  Pavel Bořil

  • člen Komise pro kulturu, sport a školství
     MO VI

Městský obvod Pardubice VII

 • Mgr. Bc. Jana Tomšů
  56 let, KDU-ČSL, ředitelka LDN Rybitví

  Mgr. Bc. Jana Tomšů

  • členka Rady a Zastupitelstva MO VII
  • členka Místní komise Trnová

 • Jan Šimeček
  45 let, KDU-ČSL, stavební technik

  Jan Šimeček

  • člen Místní komise Ohrazenice MO VII