Not a member? Register

Pacient a LDN

Rozhovor s ředitelkou LDN Rybitví Mgr. Janou Tomšů, která je lídrem kandidátky Koalice pro Pardubice na městském obvodě Pardubice VII.

S jakými problémy přicházejí lidé do LDN?
LDN je zdravotnické zařízení, kam přicházejí…

Rozhovor s ředitelkou LDN Rybitví Mgr. Janou Tomšů, která je lídrem kandidátky Koalice pro Pardubice na městském obvodě Pardubice VII.

S jakými problémy přicházejí lidé do LDN?
LDN je zdravotnické zařízení, kam přicházejí lidé na doléčení z nemocnic, nebo k zaléčení stavu, kdy v domácím prostředí se člověk zhoršil. To jsou nejčastější důvody, pro které k nám do LDN člověk přichází. Vždy musí být důvod zdravotní a určuje jej praktický lékař, nebo lékař v nemocnici. Nemůže o pobyt v LDN žádat sám pacient. Celý pobyt v LDN je hrazený ze zdravotního pojištění, pacient nehradí nic. V LDN je potom pacient léčen s problémem, který doporučující lékař označil a řeší jeho stav z hlediska gerontologie.

Co to je gerontologie, zní to jako pediatrie?
Gerontologie je obor, který se zabývá problematikou zdraví ve stáří a v každém zařízení LDN je zastoupený lékař geriatr. Ano, podobnost v názvu je přítomna, medicína pracuje se všemi individuálními znaky, kdy každý věk má své odlišnosti a své znaky jedinečnosti. Na to navazují individuální přístupy a metody, které jsou danému věku přizpůsobeny. Obor se zabývá problematikou zdravotního a funkčního stavu ve stáří, zvláštnostmi chorob, jejich diagnostikování a léčení u starých lidí. Pediatrie je obor, který se zabývá problematikou dětského věku.

Můžeme tedy říci, že pokud je na pracovišti geriatr lékař, jsou léčebné plány pacientům nastavovány tak, jak by jim měly vyhovovat?
Ano, i tak se to dá říci.  Lékař geriatr je garantem péče pro stáří. Všímá si, zda je léčba nastavena tak, aby pro křehké, polymorbidní a často nesoběstačné pacienty je správně připravený léčebny plán. Ale v našem zařízení mají svou nezastupitelnou úlohu i ostatní lékaři z oborů praktický lékař, internista, neurolog, kardiolog, plicní, endokrinolog a jiní. Jsou pro naše zařízení nezbytní a dohromady tvoří funkční tým.

To zamená, že to byl asi lékař, který neustále maminku popoháněl k pohybu?
To je možné, i když si myslím, že pohyb vyžaduje po pacientech celý tým pracovníků LDN. V LDN Rybitví to jsou především fyzioterapeutky, které mají za úkol pacienty rozpohybovat. Po vstupním vyšetření poznají, zda nastavený pohyb je u pacienta dobrý, zda má povolenou od lékaře zátěž na postiženou končetinu, zda je pohyb mimo lůžko vůbec lékařem ordinován atd. To jsou limity, kterých se musí fyzioterapeutky držet.

Obecně platí, že dokud je pacient schopný dostat se mimo lůžko, je jeho samostatnost a soběstačnost větší než u pacienta, který je celý den na lůžku. Především aktivní pohyb vyvolává zlepšení psychického stavu. Dalším důvodem k aktivnímu pohybu vedou dýchací potřeby, kdy u ležících pacientů se velmi často rozvine městnavá pneumonie. Zde je prevencí alespoň posazování pacientů mimo lůžko, což zabezpečí tým LDN. Je jisté, že existuje spousta zdravotních důvodů, které brání uvedeným pohybovým aktivitám. Zdravotnický tým o nich ví a přizpůsobí pasivní pohyb pacienta jeho možnostem. Stále ale musíme zdůrazňovat, že pohyb pacientů je velice důležitý, a proto každý pacient v LDN je rehabilitován, ať aktivně či pasivně a je neustále motivován k činnostem.

Pokud je pacient v domácím prostředí, musí se více pohybovat, aby si mohl zabezpečit své potřeby. Pokud je již nepohyblivý, nastupuje do další pomoci rodina pacienta. Doma se pohybujeme a tvoříme činnosti tak, jak to cítíme a jakou máme potřebu. S přibývajícím věkem je náš pohyb menší a menší, až může vést k celkovému omezení a pasivitě. V nemocnici a léčebnách je náš pohyb tzv. programován, aby došlo opět k navození aktivit, k zvýšení a zlepšení soběstačnosti. To jsou rozdíly, které by měli všichni akceptovat. A LDN, která aktivizuje pacienty, která je zvedá mimo lůžka, ta je skvělá a plní dobře svoji funkci.