Not a member? Register

SPOLU Pardubice V – nejdřív práce, potom zábava

Už za pár týdnů půjdou občané volit budoucí zastupitele Městského obvodu Pardubice V. S cílem zlepšit chod obvodu se členové Koalice pro Pardubice (KDU-ČSL a Nestraníci) rozhodli v letošních komunálních…

Už za pár týdnů půjdou občané volit budoucí zastupitele Městského obvodu Pardubice V. S cílem zlepšit chod obvodu se členové Koalice pro Pardubice (KDU-ČSL a Nestraníci) rozhodli v letošních komunálních volbách kandidovat společně s kandidáty ODS a TOP09 pod hlavičkou koalice SPOLU – https://spolu-pardubice.cz/pardubice-v

Lídrem SPOLU na obvodě se stal Jaroslav Kňava za ODS. Čelo kandidátky dále obsadili stávající zastupitel obvodu Petr Netolický za KDU-ČSL, který se věnuje dopravě a současně trénuje basketbal u mládeže Tesly a Jakub Jeřábek za TOP09, právník koncernu společností poskytujících inteligentní řešení pro dopravu. A právě čelního kandidáta za KDU-ČSL Ing. Petra Netolického jsme se zeptali na několik otázek.

V tomto období jste jako zastupitel na obvodě působil v opozici, není problém že nyní se v koalici SPOLU spojujete s ODS, kteří byli ve vedení obvodu s hnutím ANO a měli na obvodě místostarostu?
Toto jako problém vůbec nevnímám, s lídrem za ODS jsme oba stejně přesvědčení, že správa obvodu by šla vykonávat lépe. Navíc místní ODS na pětce si ze svého jádra vybrala do čela bývalého starostu Jaroslava Kňavu, s kterým jsem měl tu čest pracovat v kontrolním výboru zastupitelstva. A přestože jeden za koalici a druhý za opozici, dokázali jsme vždy velmi dobře spolupracovat.

Co konkrétně máte na mysli tím „lépe vykonávat správu obvodu“?
Myslím, že smysl městských obvodů je zejména v tom, aby zastupitelé, dokázali lépe a detailněji vnímat potřeby občanů v daném místě. K tomuto účelu má náš obvod odborné a především místní komise. Ty průběžně dodávají radě obvodu informace z celého území o různých potřebách v daném místě. Dále též přináší návrhy na řešení různých problémů.  Co nefungovalo, byla zpětná vazba těmto komisím od zastřešující strategické komise potažmo od rady obvodu. Návrhy často skončily pouze s odpovědí od tajemníka obvodu a rada se jimi dále již nezabývala.

Myslíte, že vedení obvodu řeší tolik problémů, že na návrhy od občanů nemá čas?
To si nemyslím, na plný úvazek pracuje nejen tajemník ale zejména starosta. Jsem přesvědčen, že je to celé o prioritách. Když se člověk podívá například na facebookové stránky obvodu, může lehce nabýt dojmu, že hlavní náplní je pořádat zábavné akce pro občany, různá setkávání, koncerty, rozsvícení stromů, ochutnávky vín atd. Já myslím, že hlavní náplní obvodu by měla být v rámci možností co nejlepší a současně efektivní správa svěřeného majetku a údržba veřejných prostranství. Moji rodiče i prarodiče mě vždy vedli s krédem „nejdříve práce, potom zábava“.

Které činnosti byste chtěl na obvodě Pardubice V dělat lépe?
Lidi z obvodu trápí především dvě věci: jednak stav komunikací – tedy hlavně chodníků a silnic a za druhé též stav veřejných zelených ploch. My bychom chtěli zajistit komplexní vyhodnocení stavu silnic a chodníků v našem obvodu a vypracovat dlouhodobý plán jejich oprav, údržby, resp. rekonstrukcí. Dnešní stav, kdy se nahodile bez delšího konceptu provádí ad hoc opravy, nevidím jako dlouhodobě udržitelný. Současně říkám, že na opravy chodníků je třeba vyčlenit více prostředků a ty také v daném roce vyčerpat. Často se stává, že např. v pololetí je čerpání kapitoly doprava v rozpočtu na úrovni nižší než 25 %. Dalším problémem je údržba, kdy obvod například kompletně zrekonstruuje chodník, ale po dvou letech zde na třetině povrchu prorůstá plevel do výšky několika decimetrů. To není hezká vizitka města ani našeho obvodu.

Co veřejná zeleň a pořádek na ulicích?
Co se týká zelených ploch, myslím, že náš obvod je na tom z hlediska kvantity velmi dobře, horší je to už s její údržbou. Na rozdíl od stromů, kde až na drobné nedostatky obvod vykonává velmi dobrou práci, vidím rezervy v údržbě travnatých ploch. Rok co rok máme v obvodě v jarních a letních měsících přerostlou trávu. Proto by jistě bylo potřeba zintenzivnit množství sekání těchto ploch, zejména pokud jde o chodníky nebo vnitrobloky, kde si chtějí hrát naše děti. Současně jsem přesvědčen, že i blokové čistění komunikací by mělo probíhat častěji. Přerostlý plevel na okraji komunikací v létě, nebo kupy listí na podzim (neuklizené do jara), není nic, co by oku občanů lahodilo.