Not a member? Register

Komise pro rodinu a děti Rady města Pardubic

V roce 2020 se událo v komisi několik nečekaných změn. Začalo to březnem, kdy jsem na postu předsedkyně nahradila Janu Tomšů. Než jsem se stihla rozkoukat, proniknout do činnosti komise a jejího…

V roce 2020 se událo v komisi několik nečekaných změn. Začalo to březnem, kdy jsem na postu předsedkyně nahradila Janu Tomšů. Než jsem se stihla rozkoukat, proniknout do činnosti komise a jejího cíle, nastaly dny, které zastavily společnost, kulturu, takřka celý svět. A tak se komise přesunula do virtuální zasedačky, kde rozhodně nezahálela. Dne 4. prosince komise schválila dokument Pardubice, město přátelské rodině, na kterém členové společně se sociálním odborem usilovně pracovali celý rok.

V prvních měsících roku 2021 komise spolupracovala na vypracování dotačního titulu na podporu rodinných center. A aby naše práce byla efektivní a pružná, vyčlenili jsme ze svého středu 5 pracovníků, kteří tři týdny aktivně pracovali na podmínkách udělování dotací, opět ve spolupráci se sociálním odborem, za což patří paní Bartošové a paní Procházkové velký dík.

Věřím, že i v roce 2021 bude komise smysluplně pracovat na tom, aby se v Pardubicích všechny rodiny cítily doma.

Mgr. Pavlína Parchanská
předsedkyně Komise pro rodinu a děti Rady města Pardubic
pavlina.parchanska@koalicepropardubice.cz