Not a member? Register

Město Pardubice se chce lépe starat o zeleň

Odborná spolupráce v rámci ČR
Na základě dlouhodobé profesní spolupráce předsedy komise pro životní prostředí Ing. Františka Weisbauera s Ing. Jiřím Rozsypálkem z Mendelovy univerzity v Brně Rada města Pardubice schválila…

Odborná spolupráce v rámci ČR

Na základě dlouhodobé profesní spolupráce předsedy komise pro životní prostředí Ing. Františka Weisbauera s Ing. Jiřím Rozsypálkem z Mendelovy univerzity v Brně Rada města Pardubice schválila připojení k projektu: „Nové technologie a postupy umožňující existenci a prosperitu dřevin v urbanizovaném prostředí, a tím i výrazné zlepšení prostředí pro život ve městech“.

Jedná se o projekt, který by mohl pomoci v péči o dřeviny. V našem městě se nachází tisíce vzrostlých stromů, jejichž vitalita se v posledních letech vlivem četných stresorů výrazně zhoršuje. Stromy, které je z důvodu nízké perspektivy či bezpečnosti nutné pokácet, nahrazujeme novou výsadbou. U ní se často setkáváme s odumíráním nově vysazených stromů několik let po výsadbě a nutností jejich nahrazování, což pro naše město představuje značnou finanční zátěž.

Poznatky je třeba uplatnit v praxi

„Z výsledků projektu bude možné čerpat cenné informace. Velice zajímavé je např. využití makroinjektážního přístroje na podporu vitality dřevin. Dále vnímám jako velmi potřebný vývoj nových strukturálních substrátů pro výsadbu dřevin.  Ty umožní zkvalitnění a rozšíření prokořenitelného prostoru vysazovaných stromů a tím se sníží pravděpodobnost úhynu nově vysazených dřevin. I ostatní výsledky tohoto projektu pro nás budou zajímavé a v praxi využitelné v rámci péče o městskou zeleň. Bude ale záležet na přístupu jednotlivých městských obvodů, které jsou v Pardubicích správci zeleně, aby  s novými informacemi pracovali a nedrželi se jen zaběhnutých stereotypů, “ říká František Weisbauer.

Pro udržení dřevin ve městě budeme muset do budoucna udělat mnohem víc než jen nejlevnějším způsobem zasadit strom. Bez úpravy a přípravy stanoviště a bez řádné následné péče bychom se zase jen mohli divit, že nám stromy uhynou. „Chceme mít město zelenější, zvláště v době změn klimatu, zároveň chceme lépe hospodařit se srážkovou vodou a toto je jeden z projektů, který nám v tom může pomoci a zároveň můžeme i šetřit finanční prostředky města,” dodává radní města Pardubic Vít Ulrych.

Ing. František Weisbauer
předseda Komise pro životní prostředí Rady města Pardubice
radní městského obvodu Pardubice II