Not a member? Register

Město Pardubice se chce lépe starat o zeleň

Na základě dlouhodobé profesní spolupráce předsedy komise pro životní prostředí Ing. Františka Weisbauera s Ing. Jiřím Rozsypálkem z Mendelovy univerzity v Brně Rada města Pardubice schválla připojení k projektu: „Nové technologie a postupy umožňující…

Na základě dlouhodobé profesní spolupráce předsedy komise pro životní prostředí Ing. Františka Weisbauera s Ing. Jiřím Rozsypálkem z Mendelovy univerzity v Brně Rada města Pardubice schválla připojení k projektu: „Nové technologie a postupy umožňující existenci a prosperitu dřevin v urbanizovaném prostředí, a tím i výrazné zlepšení prostředí pro život ve městech (SS01020262)“.
Jedná se o projekt, který by mohl pomoci v péči o dřeviny. V našem městě se nachází tisíce vzrostlých stromů, jejichž vitalita se v posledních letech vlivem četných stresorů výrazně zhoršuje. Stromy, které je z důvodu nízké perspektivy či bezpečnosti nutné pokácet, nahrazujeme novou výsadbou. U ní se často setkáváme s odumíráním nově vysazených stromů několik let po výsadbě a nutností jejich nahrazování, což pro naše město představuje značnou finanční zátěž.
„Z výsledků projektu bude možné čerpat cenné informace. Velice zajímavé je např. využití makro-injektážního přístroje na podporu vitality dřevin. Dále vnímám jako velmi potřebný vývoj nových strukturálních substrátů pro výsadbu dřevin, které umožní zkvalitnění a rozšíření prokořenitelného prostoru vysazovaných stromů a tím se sníží pravděpodobnost úhynu nově vysazených dřevin. I ostatní výsledky tohoto projektu pro nás budou zajímavé a v praxi využitelné v rámci péče o městskou zeleň. Bude ale záležet na přístupu jednotlivých městských obvodů, které jsou v Pardubicích správci zeleně, aby  s novými informacemi pracovali a nedrželi se jen zaběhnutých stereotypů, “ říká František Weisbauer.
Pro udržení dřevin ve městě budeme muset do budoucna udělat mnohem víc než jen nejlevnějším způsobem zasadit strom. Bez úpravy a přípravy stanoviště a bez řádné následné péče bychom se zase jen mohli divit, že nám stromy uhynou.
„Chceme mít město zelenější, zvláště v době změn klimatu, zároveň chceme lépe hospodařit se srážkovou vodou a toto je jeden z projektů, který nám v tom může pomoci a zároveň můžeme i šetřit finanční prostředky města,” dodává radní města Pardubic Vít Ulrych.