Not a member? Register

Ocenění Hany Demlové Medailí města Pardubice

Dne 21. listopadu 2019 udělilo Zastupitelstvo města Pardubice ocenění Medailí města Pardubic paní Ing. Haně Demlové za její dlouhodobě významný přínos pro město Pardubice.
V následujících řádcích Vám přiblížíme kariéru paní Hany Demlové v Pardubicích.
Počátky kariéry
Její…

Dne 21. listopadu 2019 udělilo Zastupitelstvo města Pardubice ocenění Medailí města Pardubic paní Ing. Haně Demlové za její dlouhodobě významný přínos pro město Pardubice.
V následujících řádcích Vám přiblížíme kariéru paní Hany Demlové v Pardubicích.

Počátky kariéry

Její kariéra započala v někdejším národním podniku Synthesia Pardubice, kde měla nejprve na starosti oblast vynálezů, patentů a průmyslových licencí, a poté působila jako samostatný výzkumný a vývojový pracovník. Krátce poté působila ve vedení obchodního domu Prior Pardubice, který ve své době patřil mezi nejlepší obchodní domy v republice.

Vedení města Pardubice

Nejvýznamnější období pro inženýrku Demlovou však započalo sametovou revolucí r. 1989, které se aktivně účastnila. Již roku 1990 se stává náměstkyní prvního trvalého polistopadového primátora města Pardubic MUDr. Zdeňka Stránského. Po něm pak v létech 1993–1994 obléká primátorský řetěz ona sama, aby pak další rok opět působila jako náměstkyně primátora Ing. Libora Slezáka. Bylo to poprvé v historii Pardubic, kdy v čele města stála žena. Stejně tak v národním měřítku byla Hana Demlová jednou z prvních žen – primátorek vůbec.
V převratné polistopadové době, která je dnes nazývána divokými devadesátými léty, to byla ona, kdo pardubické komunální politice přinášela na straně jedné kultivující, ale přitom nekompromisní formát jak v oblasti mravní, v oblasti rodící se demokracie, tak v oblasti rozvoje města.

Náleží jí klíčový podíl na úspěšných vyjednáváních města s armádou a s ministerstvem obrany na změně charakteru pardubického vojenského letiště. Jednak šlo o transfer bojových útvarů českého vojenského letectva vybavených hlučnými stíhacími a bitevními stroji a jejich záměnu za cvičné útvary letectva, což městu přineslo výrazné snížení hluku. S tím byl spojen podíl na vyjednávání o změně charakteru pardubického letiště z vojenského na letiště se smíšeným provozem. Spojenou nádobu s tím pak tvořila aktivita města a Hany Demlové na přesun dopravní fakulty ze Žiliny do Pardubic, což bylo se změnou charakteru letiště na cvičné jasně vzájemně provázáno. Na všech těchto jednáních, záměrech a úspěších města měla tehdejší náměstkyně a primátorka Demlová lví podíl.

Vedení města Pardubice

Klíčový význam měla i její jednání s ministerstvem obrany o převodu nepotřebných pozemků Armády ČR do majetku města. Město tak získalo množství ploch, z nichž profituje dosud. Byla to právě Hana Demlová, která proces „demilitarizace“ města ovlivňovala a spoluvytvářela. Pro město Pardubice tak vyjednala celou řadu výhod a změn, jež umožnily jeho rozvoj, a to nejen územní, ale v prvé řadě rozvoj města jako celku a změnu jeho charakteru z průmyslové a vojenské zóny bývalého Východočeského kraje do dnešního plnohodnotného krajského města.

Nešlo však jen o aktivity směřující k armádě, byť právě ony se následně staly jedním z důvodů jejího dalšího působení v Praze. Hana Demlová spoluzakládala pardubický Evropský spolkový dům, který je dodnes solidním zázemím pro rozvoj spolkové činnosti ve městě. Spolkový dům ve své době, kdy se oblast spolkového života po dlouhých desetiletích pokřivení v podobě tzv. „masových společenských organizací“ začala vracet do své přirozené podoby, sehrál pro tento segment života města a jeho živé kultury, kreativního průmyslu etc. nezastupitelnou roli.

Ministerstvo obrany ČR

Z křesla náměstkyně pardubického primátora je r. 1995 na několik let povolána do role náměstkyně dvou ministrů obrany České republiky.
Bylo to opět poprvé v našich dějinách, kdy na ministerstvu obrany stanula ve vedoucí funkci žena. Hana Demlová zde byla pověstná svou energií, ale také svým velmi rozumným přístupem ve vztahu k nakládání s vojenským majetkem ve městech a obcích. Se svou zkušeností z vedení města Pardubic se velice zasloužila za pokračování procesu bezplatného převodu armádních objektů a pozemků do majetku měst a obcí ČR.

Celkově pak velmi viditelně přispívala k procesu změny charakteru tohoto resortu do jeho dnešní demokratické, a hlavně občanské podoby.
Pro své domovské město byla prospěšná zajištěním organizační i ekonomické podpory ministerstva pro konání dnes již vyhlášené Aviatické pouti v době jejích počátků.

Závěr kariéry

Po roce 2000 Hana Demlová působila v rolích poradkyně při Úřadu vlády ČR a při ministerstvu pro místní rozvoj ČR.
Posledních 15 let pak neúnavně pracuje jako dobrovolnice pro Charitu Pardubice, a to zejména v souvislosti s Tříkrálovou sbírkou, ale i s organizací celé řady dalších aktivit.
Nyní je na penzi, nicméně rozhodně nenáleží mezi pasivní seniory. Nadále je neuvěřitelně vitální, nejenže sleduje pardubické veřejné dění, ale aktivně jej ovlivňuje. Jako členka pardubické KDU-ČSL, resp. nyní Koalice pro Pardubice je zapojena do odborných struktur města a obvodu na Dukle, kde bydlí. Zejména svými komentáři, aktivně a s její typickou odvahou projevovanými názory (i těmi nepopulárními) ovlivňuje stovky lidí kolem sebe.

Závěrem

Ing. Hana Demlová svou celoživotní prací ovlivnila Pardubice k lepšímu. Nutno dodat, že je mění dosud. Nejen svou aktivní prací ve veřejných funkcích či dobrovolnickou charitní prací, ale hlavně svým šarmem, vlídnou, a přitom nekompromisní argumentací, svou obranou tradičních hodnot, na nichž stojí naše společnost, a také svým nadhledem. Nikdy nebyla názorově svázána svým členstvím v konkrétní politické straně. Vždy dokázala spolupracovat ve prospěch svého města se všemi, kteří měli zájem pracovat. Výrazně tak celoživotně přispěla i k rozvoji této oblasti naší demokracie.
Jsem rádi, že město Pardubice dovedlo ocenit nejen své techniky, historiky, vynálezce, ale také své současné či nedávné demokratické politiky – a to zejména ty, kteří se o rozvoj demokracie a města zasloužili v převratných dobách.

doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové

MUDr. Vít Ulrych
lékař – onkolog Komplexního onkologického centra Pardubického kraje
radní města Pardubice za Koalici pro Pardubice (KDU-ČSL a Nestraníci)