Not a member? Register

Otevření nového 25metrového bazénu

Plavecký areál Pardubice

Ve středu 5. června 2019 bude slavnostně zahájen provoz nového 25metrového bazénu, který byl vybudován v proluce mezi stávajícím 50metrovým bazénem a výstavištěm Ideon. Zprovozněním nového 25metrového bazénu se významně rozšíří služby Aquacentra Pardubice. Přístavba tohoto nového 6 dráhového plaveckého bazénu, který bude sloužit především pro povinnou školní výuku plavání dětí na prvním stupni základních škol, trvala necelý rok.

Nový bazén bude sloužit nejen pro malé děti, ale také pro trénink sportovních klubů, pro těhotenské a rehabilitační (poúrazové) plavání a v neposlední řadě především pro kondičně plavající veřejnost. Kapacita 50metrového bazénu již výrazně zaostávala za poptávkou ze strany občanů města Pardubice, pardubických klubů, ale i ze strany české plavecké reprezentace, která ráda Pardubice využívá ke svým soustředěním. Rozměry bazénu splňují i požadavky pro možnost konání závodů pro malé děti. Hloubka pod skokanskými bloky je 1,6 metru a na obrátkové stěně potom 1,2 metru. Ze zadní prosklené části je vidět do zeleně rostoucí podél Chrudimky a na letní pláž, která se bude po roční výluce již na začátku letošního léta těšit opět na své návštěvníky.

Jsem velmi rád, že stavba proběhla bez komplikací a brzy začne sloužit nejen závodním plavcům, ale i široké pardubické veřejnosti. Stavba 25metrového bazénu je přesně tím typem investice, které jsme rádi podpořili, i když se nepodařilo čerpat dotační prostředky
z programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,“ říká radní města za Koalici pro Pardubice (KDU-ČSL a Nestraníci) Vít Ulrych.

Slavnostního otevření nové pětadvacítky se zúčastní předseda Městské organizace KDU-ČSL Pardubice a bývalý radní města Pardubice František Weisbauer.

Předseda dozorčí rady PAP o. p. s.
Mgr. Martin Kratochvíl