Not a member? Register

Petici navzdory. Starosta na Dukle prosazuje revitalizaci vnitrobloku

Na území městského obvodu Pardubice V začalo v posledních týdnech rezonovat velmi zajímavé a ožehavé téma revitalizace tzv. „vnitrobloku H“. Jedná se o území na sídlišti Dukla mezi ulicemi Kpt.…

Na území městského obvodu Pardubice V začalo v posledních týdnech rezonovat velmi zajímavé a ožehavé téma revitalizace tzv. „vnitrobloku H“. Jedná se o území na sídlišti Dukla mezi ulicemi Kpt. Nálepky, Lexova, Artura Krause a Sokolovská. Tato akce je dlouho plánována a na její realizaci se na městském obvodě dlouhé roky šetřilo ukládáním prostředků do rezervy rozpočtu. Jedná se historicky o nejdražší projekt, který bude obvod financovat z vlastních zdrojů, když v rámci rozpočtu, který se pohybuje mezi 40-65 miliony Kč na rok, je na tuto akci vyčleněno celkem 22 milionů. Na první pohled by se tedy vše zdálo zcela v pořádku.

První zdání však většinou klame a nejinak je to i na našem obvodě. Už v rámci schvalování radou obvodu nebyl na finální podobu projektu jednotný názor, například radní za hnutí ANO Jan Nadrchal nebyl dle svých slov s projektem vůbec spokojen. A nebyl sám. Dalšími nespokojenými byli jak opoziční Piráti, tak i mým jménem Koalice pro Pardubice. Piráti měli zásadní problém s množstvím parkovacích ploch na úkor zeleně, což se ani mně vůbec nelíbilo. Zásadnější však je, že zastupitelé nejsou dopředu o podobě projektů od starosty a jeho úřadu vůbec informováni, pokud náhodou neprojeví vlastní aktivitu a díky odjinud získaným informacím se na věc sami nezeptají. Tento fakt považuji dlouhodobě za chybu ve fungování vedení městského obvodu jak směrem k zastupitelům, tak i široké veřejnosti.

Vnitroblok H na zastupitelstvu

Nejinak by tomu bylo i u zmiňovaného „vnitrobloku H“, pokud by se opozice neozvala v rámci bodu „činnost starosty“. Ve vzrušené atmosféře březnového zastupitelstva došlo i na usnesení navržené Piráty. To ukládalo starostovi Rejdovi zrušit dva bloky parkovacích míst, které v projektu revitalizace zásadně ubírají zeleň. Ač se to zdálo zprvu neprosaditelné, tak i hlasy dvou kritiků z hnutí ANO, a dokonce i hlasem místostarosty Janoše usnesení prošlo. Bohužel, jak se následně ukázalo, Pirátům se do usnesení vloudil šotek a kvůli uvedení špatného odstavce zákona o veřejných zakázkách se usnesení stalo nesplnitelným. To samozřejmě potěšilo starostu Rejdu, který týden na to svolal mimořádné zastupitelstvo a zde se usnesení zrušilo. Nově navržené usnesení s opravenou chybou již neprošlo, když se pro něj s ohledem na neúčast všech zastupitelů nenašla dostatečná podpora.

Starosta i další členové rady na tomto mimořádném zastupitelstvu ujišťovali, že podoba budoucí revitalizace byla detailně projednána se všemi SVJ. Byli jsme ujištěni, že rezidenti této čtvrti s projektem souhlasí a nikdo neprojevil žádné výhrady.

Vznikla petice proti projektu

Situace však nejspíš není taková, jak uváděl starosta Rejda a v dotčeném vnitrobloku došlo k sepsání petice, která poukazuje na nespokojenost s navrhovanou revitalizací. Tato petice vznikla velmi rychle během Velikonoc a po svátcích byla doručena se 166 podpisy na úřad městského obvodu. Na jejím základě požádal zastupitel Pirátské strany Ing. Vařecha o svolání mimořádného zastupitelstva, které mohlo zastavit podepsání smlouvy se zhotovitelem.

Po pročtení textu této petice a podrobném prostudování archů s podpisy občanů konstatuji, že na rozdíl od kolegy Ing. Randáka (ANO 2011) jsem neshledal žádné pochybnosti nad jejich důvěryhodností.

Pokud je ve „vnitrobloku H“ cca 200 bytových jednotek, nepovažuji 166 podepsaných osob za jeden týden za přehlédnutelnou minoritu. Prostor vnitrobloku H jsem v minulých týdnech několikrát procházel a subjektivně musím konstatovat, že situace opravdu je velmi neutěšená. Přestože si myslím, že občané dotčeného území si zaslouží brzkou revitalizaci, tak v souladu se svým hlasováním na posledních dvou jednáních zastupitelstva nadále podporuji důkladnější projednání takto velkého a v historii MO cenou nejdražšího „vlastního“ projektu i na úkor jistého zpoždění realizace.
Proto tedy i já svým hlasem za Koalici pro Pardubice podporuji svolání mimořádného zastupitelstva dle návrhu zastupitele Ing. Vařechy.

Ing. Petr Netolický
zastupitel Městského obvodu Pardubice V
petr.netolicky@koalicepropardubice.cz