Not a member? Register

Referendum o Zelené bráně nepovažujeme za zbytečné

Dovolte nám reagovat na článek pana zastupitele Klimpla ve středeční MF Dnes. Souhlasíme s tím, že odborníci se na způsobu opravy dominanty našeho krajského města neshodnou. Uvědomujeme si, že dosavadní…

Dovolte nám reagovat na článek pana zastupitele Klimpla ve středeční MF Dnes. Souhlasíme s tím, že odborníci se na způsobu opravy dominanty našeho krajského města neshodnou. Uvědomujeme si, že dosavadní ankety na webu města, v médiích a na sociálních sítích vycházely nerozhodně. Právě proto si dovolujeme navrhnout a využít institut referenda, aby rozhodli občané města Pardubice v co největším počtu, což zajistí právě referendum spojené s volbami do Poslanecké sněmovny. Spojení s těmito volbami má nezpochybnitelné výhody – nízké náklady a očekávanou vysokou účast několika desítek tisíc voličů.

Politické strany a hnutí zastoupené v zastupitelstvu statutárního města Pardubic neměly ve svých programech problematiku opravy Zelené brány. Považujeme tuto otázku za natolik důležitou a přesahující funkční období tohoto zastupitelstva, že by občané Pardubic měli mít možnost napřímo se vyjádřit k této problematice. Nyní máme přes půl roku na možnost informování občanů o jeho konání. Samozřejmostí je efektivní informační kampaň na webu města, kde by měly být zveřejněny podklady k problematice opravy Zelené brány. A to včetně odborných posudků a vizualizací obou variant, jako jsme měli na předchozím jednání zastupitelstva, dále pak v Radničním zpravodaji a v jiných dostupných médiích.

V případě příznivé epidemické situace by měla být uspořádána veřejná panelová diskuze s možností zapojení občanů města. Účelem těchto kampaní je zajištění předání všech informací občanům, aby jich měli dostatek pro své rozhodnutí. Pokud pan zastupitel Klimpl považuje za stejně důležité a kontroverzní umístění útulku pro zvířata na Dukle nebo vymístění MHD z třídy Míru, nikdo mu nebrání tyto body navrhnout. My je za podobně důležité ale nepovažujeme.

MUDr. Vít Ulrych
radní města Pardubic, předseda zastupitelského klubu Koalice pro Pardubice (KDU-ČSL a Nestraníci)
vit.ulrych@koalicepropardubice.cz

Ing. Jan Hrabal
zastupitel města Pardubic, předseda zastupitelského klubu (ANO 2011)
jan.hrabal@mmp.cz