Not a member? Register

S prodejem nebytových prostor na Dukle a Višňovce nesouhlasíme

Již v roce 2016 jsme nesouhlasili s prodejem
Již v roce 2016 bylo na základě iniciativy vedení města uvažováno o prodeji zbytných nebytových prostor. Jako první se tehdy uvažovalo o prodeji…

Již v roce 2016 jsme nesouhlasili s prodejem

Již v roce 2016 bylo na základě iniciativy vedení města uvažováno o prodeji zbytných nebytových prostor. Jako první se tehdy uvažovalo o prodeji prostor právě na Dukle a Višňovce. Tehdejší rada městského obvodu Pardubice V k tomuto prodeji dala negativní stanovisko. I přesto došlo později k prodeji části nebytových prostor na sídlišti Višňovka. Důvodem k nesouhlasu tehdejšího vedení obvodu byla možnost zajištění základní občanské vybavenosti v hustě osídleném území Višňovky a Dukly a možnost ovlivnit jaký druh pro občany potřebných provozoven bude v nebytových prostorách zajištěn.

Důvody proč neprodávat

Považujeme za nutné nutné zajištění drobné obchodní sítě základních potřeb na sídlištích v docházkové vzdálenosti především pro starší a nemocné či handicapované občany. Jedná se zejména o nezbytně nutné prodejny pečiva, mléka, základních potravin, ovoce a zeleniny či masa a uzenin. Dále též o nutné a žádoucí provozovny jako jsou praktičtí lékaři, lékárny, drogerie, holičství a kadeřnictví či papírnictví. Tyto provozovny by měly zůstat zachovány jak v centru Dukly, tak též společně v centru Višňovky s oblastí Skřivánku.

Důsledkem prodeje těchto provozoven by následně mohla být změna druhu provozovny na jiný druh podnikání, který není pro občany městského obvodu stěžejně nutný. I když nedošlo ke kompletnímu prodeji na Višňovce, jsou zde nyní místo prodejny ovoce a zeleniny je prodej dveří a podlah, místo vinotéky jsou pumpy a čerpadla, a provozovna bývalého kadeřnictví je prakticky dva roky neotevřená.

Prodej nebytových prostor je navíc v přímém rozporu se schváleným programem rozvoje městského obvodu Pardubice V , konkrétně bodem 4/3 který stanoví nástroje ke stabilizaci občanské vybavenosti ve znění: „trvalým prosazováním stanoviska, aby si město ponechalo ve vlastnictví nebytové prostory v bytových domech“.

Nyní se nacházíme ve fázi po dvouletém období koronavirových omezení. Podnikatelé za tu dobu většinou vyčerpali prakticky veškeré finanční rezervy. Přitom průběžně docházelo k neustálému růstu cen nemovitostí. V posledních měsících navíc přišel raketový růst cen energií a s inflací spojených úrokových sazeb. Při vědomí výše uvedeného je pro stávající nájemce (tj drobné živnostníky) v tomto období prakticky nemožné zajistit dostatečné finanční zdroje na odkup provozovaných nemovitostí.

Petice a jednání zastupitelstva

Z důvodu zpráv o možném záměru odprodeje prodeji vznikla v posledních týdnech petice proti prodeji nemovitostí, kterou k dnešnímu dni podepsaly stovky až tisíce občanů města.

Na základě výše uvedených informací jsme spolu s kolegou zastupitelem Filipem Vařechou navrhli na zařadit na jednání zastupitelstva městského obvodu Pardubice V, konaného 10.3.2022  řádná bod k tomuto tématu a ke schválení navrhujeme následující usnesení: Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V nesouhlasí s prodejem žádných nebytových prostor v majetku Statutárního města Pardubice na území městského obvodu Pardubice V a žádá zastupitelstvo města Pardubice o jejich ponechání ve vlastnictví města z důvodu veřejného zájmu na zajištění základní občanské vybavenosti.

Ing. Petr Netolický
zastupitel Městského obvodu Pardubice V
petr.netolicky@koalicepropardubice.cz