Not a member? Register

Setkání významných exportérů a importérů Pardubického a Královéhradeckého kraje

Letiště Pardubice  dne 1. února 2022 opětovně hostilo setkání významných  exportérů a importérů Pardubického a Královéhradeckého kraje.

Terminál Jana Kašpara byl svědkem společenského setkání nejen 150 pozvaných hostů, zástupců firem sídlících…

Letiště Pardubice  dne 1. února 2022 opětovně hostilo setkání významných  exportérů a importérů Pardubického a Královéhradeckého kraje.

Terminál Jana Kašpara byl svědkem společenského setkání nejen 150 pozvaných hostů, zástupců firem sídlících v obou regionech, ale také zajímavých vystoupení řečníků.

Úvodní blok zahájil Jozef Koprivňanský, předseda představenstva pořádající Krajské hospodářské komory Pardubického kraje. Významným hostem byl rovněž pan Radek Jakubský víceprezident Hospodářské komory ČR.

Hlavní téma setkání  a podpora rozvoje regionálních letišť byla představena v bloku zástupců obou letišť a zástupce logistické firmy. Hlavním řečníkem večera byl Mirek Topolánek. Expert na energetiku a bývalý předseda vlády ČR.

Pevně věříme, že i  závěrečné neformální setkání u rautu, pomohlo dalšímu prohloubení obchodních vztahů v návaznosti na letiště, které poskytuje nejen cestovatelské zážitky, ale otevírá dveře obchodu a rozvoji našeho regionu.

Ing. Petr Šotola
člen představenstva EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
petr.sotola@koalicepropardubice.cz