Not a member? Register

SPOLU zahajuje kampaň v Pardubicích

Koalice SPOLU dnes představila hlavní tváře své volební kampaně. Nechyběli ani kandidáti na starosty městských obvodů. Pardubice mají být atraktivní pro aktivní lidi, ale zároveň se musí postarat o potřebné.…

Koalice SPOLU dnes představila hlavní tváře své volební kampaně. Nechyběli ani kandidáti na starosty městských obvodů. Pardubice mají být atraktivní pro aktivní lidi, ale zároveň se musí postarat o potřebné. Zásadní je odpovědné hospodaření města bez zbytečného zadlužování.

 Dohoda ODS, KDU-ČSL a TOP 09 na vzniku koalice SPOLU Pardubice byla oznámena již v dubnu. Od té doby strany pracovaly na sestavení kandidátní listiny a programu pro komunální volby. Veškeré podrobné informace naleznete na https://spolu-pardubice.cz/.

Nyní koalice zahajuje ostrou fázi volební kampaně. „Již několik týdnů jsme velmi aktivní na sociálních sítích, chystáme akce pro veřejnost a někteří naši kandidáti budou s lidmi hovořit i u dveří jejich domovů. Náš tým je složen z celé řady osobností a jsme připraveni vést kampaň v pozitivním duchu,” shrnul kandidát na primátora města Jan Mazuch.

Představení hlavních tváří kampaně za každou ze stran koalice a jejich programových priorit:

Náměstek primátora Jan Mazuch (ODS): „Naší základní vizí je trvale a udržitelně se rozvíjející město s kvalitní infrastrukturou v nejširším slova smyslu, tzn. školství, podnikání, životní prostředí, doprava, sociální služby, bydlení, sport a kultura. Naše město musí být atraktivní pro aktivní lidi, ale musí se postarat o potřebné. Zásadní je odpovědné hospodaření města bez zbytečného zadlužování. Naším cílem je snížení podílu výdajů města na jeho správu. Budeme se chovat odvážně a zároveň zodpovědně co se týče investičních výdajů města. Chceme zachovat městské obvody, ale provedeme revizi rozdělení kompetencí mezi velkou radnicí a obvody.“

Náměstek primátora Petr Kvaš (ODS): „Digitalizace procesů státní správy a samosprávy je nezbytným krokem pro efektivní komunikaci s občany. Čeká na nás přechod na budoucí plně digitální projednání stavebního řízení. Musíme se připravit na přípravu projektů metodou BIM. Portál občana, který má první funkce, musí být plnohodnotným nativním a přirozeným místem komunikace s úřadem pro každého občana Pardubic. Získávání, přenos, analýza a interpretace dat je nezbytná pro schopnost města chápat skutečné dopady provedených i připravovaných změn, jak plánovaných, tak nečekaných.“

Lékař onkolog a radní města Vít Ulrych (KDU-ČSL): „Jsme pravicová koalice se sociálním akcentem, v našem programu najdete řadu konkrétních věcí, kterými pomůžeme mladým rodinám, seniorům i zranitelným skupinám občanů, aby se jim v našem městě dobře žilo.“

Právník a dopravní inženýr Martin Slezák (TOP 09): „Zeleň je nezbytnou součástí městského prostředí a její význam se při probíhající změně klimatu zvyšuje. Při všech úpravách veřejných prostranství, zejména v centru města, budeme dbát na citlivý přístup k existující zeleni a na zvětšování podílu zelených ploch. Chceme rovněž postupně zvyšovat podíl zeleně i v okolní krajině, která je na lesy poměrně chudá. Využít k tomu chceme pozemky, které jsou ve vlastnictví města a nyní jsou propachtovány zemědělcům. Místo intenzivní zemědělské výroby na těchto pozemcích mohou vzniknout malé lesíky nebo remízky, které přispějí k rozmanitosti krajiny, zlepšení jejího vodního režimu i biodiverzity.“

PR specialista a manažer sportovního klubu Ondřej Müller (TOP 09): “V příštím volebním období se zavazujeme postavit jednu zcela novou tělocvičnu a budeme dále pokračovat v rekonstrukcích hřišť a sportovního zázemí. Protože pokud je naším cílem, aby přirozeně sportovalo co nejvíce dětí, musí k tomu mít dobré podmínky. Chceme pokračovat v přípravách projektu Dukla sportovní, i když si uvědomujeme, že v současných reáliích se jeví kompletní realizace jako nemožná, prioritou je rekonstrukce haly pro míčové sporty.”

Dopravní inženýr a trenér basketbalu Petr Netolický (KDU-ČSL): “Jako člen představenstva Dopravního podniku města Pardubic chci i v novém období pracovat na dalším zlepšování MHD v Pardubicích, zejména pokud jde o vozový park autobusů a trolejbusů, zavádění více ekologických bezemisních vozidel a zajištění komfortu pro cestující zajištěním klimatizace do většiny vozidel a zvýšení kapacity zavedením kloubových trolejbusů.”

Představení kandidátů SPOLU na starosty městských obvodů:

Milan Drahoš (ODS) – MO Pardubice II
Milan Drahoš, vystudoval ISŠ Chemickou a více než 30 let pracuje v Synthesii a.s. Mimo jiné i v pozici člena vedení místní organizace OS ECHO. Od mládí se zajímal o komunální politiku a v roce 1998 byl zvolen do zastupitelstva MO Pardubice II a svůj mandát dokázal už 6x obhájit. V posledních třech obdobích jako místostarosta MO II. Jako koaliční zastupitel se, prakticky od počátku, podílel na rozvoji této městské části. Je ženatý, zajímá se o historii, literaturu faktu, scifi a fantasy. Vede aktivní sportovní život a ve volném čase trénuje dětskou přípravku pro bojové sporty a je členem vedení sportovního oddílu CTFT MMA z.s .

Leoš Příhoda (ODS) MO Pardubice IV
Leoš Příhoda je 12 let zastupitelem a 4 roky radním na Městském obvodu Pardubice IV, je předsedou Komise pro strategii a smart city rady města Pardubic a se svými kamarády založil Spolek Nemošice 700. Vystudoval VUT v Brně a nyní je spolumajitelem společnosti Chemontáž s.r.o. „Důležité body, které chceme v rámci MO Pardubice IV řešit: rozšířit ZŠ o jednu třídu, dokončit cyklostezku z Nemošic do Jesničánek, opravit povrch komunikací, revitalizace území Červeňák dle schválené studie, podporovat sportovní a kulturní aktivity ve výrazně větší míře než dosud.“

Jaroslav Kňava (ODS) – MO Pardubice V
„Jako rodák Městského obvodu Pardubice V, žijící na Dukle, pracuji pro blaho občanů již od 90. roku se snahou zlepšovat a zkrášlovat místa, kde sousedé žijí, vychovávají své děti a starají se o své rodiče. O tom, že ty věci umíme se mohli sousedé přesvědčit v úplně prvním volebním období, kdy byl v roce 2002 ustanoven městský obvod. Podařilo se spoustu věcí a i dnes mám mnoho nápadů, vizí a plánů, jak život zlepšovat. Abych byl konkrétní, tak hlavním cílem je revitalizace a humanizace dukelského náměstí s parkováním pod zemí. Nápadů je samozřejmě více a jen doufám, že nám spoluobčané dají ve volbách tu šanci, podílet se na správě věcí veřejných. SPOLU s kolegy jsme nato připraveni.“