Not a member? Register

Útulek na Dukle nechceme, starosta Rejda jde opět proti petici občanů

Téma výstavby nového městského útulku pro opuštěná zvířata v Pardubicích jsme projednali v tomto týdnu v rámci členů Koalice pro Pardubice i předsednictva městské organizace KDU-ČSL. Výsledkem je, že jsme…

Téma výstavby nového městského útulku pro opuštěná zvířata v Pardubicích jsme projednali v tomto týdnu v rámci členů Koalice pro Pardubice i předsednictva městské organizace KDU-ČSL. Výsledkem je, že jsme jednohlasně proti záměru výstavby útulku v dukelském lesoparku. Realizaci v jiné lokalitě však jednoznačně podporujeme. Co nás k tomu vede?

Proč nechceme útulek v lesoparku na Dukle

  • Obava obyvatel z nárůstu hluku. Jednak štěkání psů z útulku samotných. Navíc i interakce mezi psy v útulku a psy, které chodí do lesoparku lidé venčit. V blízkosti je bytová zástavba i základní škola.
  • Lesopark považujeme za klidné místo, kam chodí lidé všech generací za odpočinkem, maminky s kočárky na procházky, aktivní část obyvatelstva za sportem – toto bychom rádi zachovali, útulek by tento ráz pro Pardubice velmi cenného lesoparku jistě narušil. V minulých letech se navíc lesopark za nemalé peníze revitalizoval.
  • Už při budování stávající silnice I/37 na Chrudim došlo ke zmenšení lesoparku.  V budoucnu se chystá i její další rozšíření, které občané v dohledné době budou jistě potřebovat a nelze kvůli existenci železnice rozšiřovat jinam. Lesopark se proto z nutných důvodů opět o něco zmenší. Nechceme proto dobrovolně ještě více snižovat zalesněnou plochu kvůli stavbě útulku, který lze vybudovat i v jiné lokalitě.
  • Samotná existence objektu „BOBR“ nemůže být důvodem pro výstavbu útulku právě v dukelském lesoparku. Víme, že budova nemá dlouhodobě využití, chátrá a je trnem v oku většiny občanů. Koalice pro Pardubice ústy svého zástupce v zastupitelstvu MO Pardubice V Petra Netolického navrhuje pouze čistou demolici BOBRA a prostor osadit stromy.
  • S realizací útulku v této lokalitě nesouhlasí velká část občanů, kdy k dnešnímu dni existuje přes 100 podpisů na elektronické petici a další desítky občanů podepsaly podpisové archy. S realizací nesouhlasí ani vedení ZŠ Resslova.
  • Umístění útulku na území obvodu neprojednalo ani zastupitelstvo MO Pardubice V, přičemž existují důvodné pochybnosti, zda by starostou MO Jiřím Rejdou prosazované vybudování v lesoparku podpořila většina obvodních zastupitelů, když proti je např. i místostarosta Ing. Jiří Janoš.

Podporujeme výstavbu útulku v jiné lokalitě

Náš radní Vít Ulrych na jednání Rady i Zastupitelstva města Pardubic opakovaně nepodpořil variantu umístění útulku v lesoparku a doporučoval jiné lokality v našem městě – např. Hůrka, která vyšla v hodnocení vhodnosti pro městský útulek stejně.

Domníváme se, že starosta MO V a též člen rady města Jiří Rejda prosazuje tento záměr zejména kvůli vyřešení problematického objektu BOBR. Je to však již letos podruhé, kdy se starosta z hnutí ANO staví proti petici občanů pátého obvodu.

Koalice pro Pardubice ústy svého zástupce v Zastupitelstvu města Pardubic bude hlasovat proti vybudování městského útulku v dukelském lesoparku.

Současně dodáváme, že nejsme proti vybudování městského útulku a navržená studie její podoba se nám líbí. Nejen proto souhlasíme s výstavbou nového městského útulku pro opuštěná zvířata.  Prosazujeme však jinou lokalitu, konkrétně například Hůrka.

Ing. Petr Netolický
zastupitel Městského obvodu Pardubice V
petr.netolicky@koalicepropardubice.cz